Magyar várak, várromok, Árpád-kori és középkori templomok, kastélyok folyamatosan bővülő katalógusa

A mai globalizálódó világban, a rohanó mindennapokban hajlamosak vagyunk megfeledkezni történelmünkről, őseink hagyatékáról. Ez a weboldal szeretne bepillantást nyújtani - a teljesség igénye nélkül - eleink életébe, építészetébe, felkelteni az érdeklődést váraink, templomaink, történelmi emlékhelyeink iránt. Nem titkolt célunk, hogy kedvet kapva minél többen látogassanak el ezekhez az impozáns romokhoz, várakhoz, templomokhoz.

IV.Béla Váraink zöme az 1242-es tatárjárás után épült, amikor is IV.Béla király meghirdette várépítő programját:
„Miután birodalmunkat a barbár népek elpusztították és az a tatárok zsarnoksága által isten engedelmével vagy rendeletére egészen feldúlatott, attól való félelmünkben, hogy országunk végkép kimerül és azt óhajtva, hogy az isteni rendelkezés folytán nekünk hódoló népnek maradványai biztonságban legyenek, főuraink tanácsának meghallgatásával maghagytuk, hogy koronánk minden országának alkalmas helyén erősségeket építsenek, várakat emeljenek, hogy a nép, ha ismét ellenség tör reá, oda meghúzhassa magát és ott védelmet találjon. És hogy ez a jótékony gondoskodásunk annál könnyebben vezethessen a kivánt eredményhez, azt az eljárást követtük, hogy ha magánember birt egy erős fekvésű helyet, azt csere útján vagy más igazságos módon államivá tettük, hogy azon a nép sokasága várat építsen. Ha pedig királyi birtokon volt az ilyen megfelelő hely, azt átadtuk használatra magánosoknak, az egyházaknak vagy főpapoknak. Így akartuk elérni, hogy az erős helyek mindíg azokra bizassanak, kiknek gondoskodása által minél számosabban találhassanak menedéket ugyanott, hol előbb senki vagy csak kevés ember talált.”

A weblapon található galériák munkatársaink és barátaink által készültek nagyrészben, de természetesen felhasználjuk mások képeit is, ha azok beleegyeznek.

Újdonságainkból:

Vasdobra Tabor kastély (2019-07-15)

A vasdobrai vártól mintegy 2 km-re található reneszánsz-barokk kastélyt 1469-ben építette Ulrich Pessnitzer stájer zsoldos vezér.

Vasdobra várrom (2019-07-15)

A vasdobrai várat a szentgotthárdi apátság építette IV. Béla parancsára 1266 előtt. A vár végleges pusztulása II. József tető adójának volt köszönhető.

Bozók (Bzovík) (2019-07-08)

A bozóki prépostságot 1124-31 között alapította Szent László király sógora, Lambert ispán. 1530-ban Balassa Zsigmond elfoglalta és végvárrá alakította át.

Nógrád vára (2019-06-25)

Nógrád vára egyike a legöregebb kővárainknak.

Mánfa (2019-06-16)

Mánfa temploma a 12. században épült, majd a 13. és 15. századokban bővítették.

Balatonszabadi: Pusztatorony (2019-06-05)

Fokszabadi faluról már 1092-ből vannak adatok. Erődített temploma feltehetőleg a foki (Siófok) vár 1684. évi visszafoglalásakor pusztult el.

Sámsonháza: Fejérkő vára (2019-05-28)

A Sámsonháza feletti Fejérkő váráról kevés írott adat maradt fenn. Valószínűleg a 13. század második felében épült, és már 14. században elpusztult.

Hasznos: Cserteri-vár (2019-05-27)

A hasznosi várat a Rátót nembéli Domonkos építette 1300-1320 körül. 1552-ben a törökök harc nélkül foglalják el. 1848-49-ben még lakhatónak írják.

Ipolyság (Šahy) (2019-05-05)

Az ipolysági Boldogságos Szűz Mária premontrei prépostságot 1237 körül alapította a Hontpázmány nembeli Márton bán. A 15. század közepén megerősített monostor falai között szolgált Thury György huszárfőlegényként.

Drégely (2019-04-22)

Drégely vára a 13. század végén épült. Leghíresebb ostroma 1552-ben történt, mikor Szondy György és 146 vitéze holtáig védte a várat.

Hont vára (2019-04-19)

A mára már teljesen eltűnt Hont ispáni fa/föld várát a későbbi Szent Istvánt karddal felövező Hont és Pázmány lovag építhette. A vár a 13. század végén elpusztult.

Szanda (2019-04-18)

Szanda várának építése valamikor 1301 előtt történt. Pusztulását a 15 éves háború hozta el, a várat elhagyó törökök felgyújtották és magára hagyták. Soha többé nem épült fel.

Szépkilátó panoráma

A Balaton-felvidék várai

A Balaton-felvidék várai a török várháborúk idején élték legmozgalmasabb napjaikat. Számos híres törökverő hősünk neve/élete szorosan összefonódott ezekkel a várakkal, Gyulaffy László (Csobánc, Tihany), Magyar Bálint (Szigliget), Pisky István (Tihany).

Ezek a középkorban épült hegyi várak önállóan nem voltak hadászatilag értékesek. Nem lehettek egy lapon említeni a tüzérség ellen jóval biztosabb védelmet nyújtó korszerű, sokszögű, fülesbástyás, vizesárok- és sáncrendszerrel ellátott várakkal. Felszereltésük gyenge volt és hiányos, őrségük elenyészően kevés. Jelentőségük mégis nagy volt, hiszen a mögöttük fekvő, jobban kiépített és korszerűbb várak előzetes védelmében és a felderítő hírszolgálatban pótolhatatlanok voltak, illetve a kisebb létszámú portyázó török csapatok ellen védelmet nyújtottak a lakosságnak.

Hirdetés:

civertan terkep civertan terkep civertan terkep

Hazánk legjelentősebb várainak, erősségeinek a történetét és jelen kori állapotát ismerheti meg a Civertan Grafikai Stúdió forgalmazásában megvásárolható három látványtérképpel.

A Magyarország Várai térkép a kiemelkedő történelmi jelentőségi várakat mutatja be az ország mai területéről. Az Elfeledett várakat bemutató térkép olyan helyszíneket ajánl, amelyek kevéssé ismertek. Segítségével rácsodálkozhatunk arra, hogy mennyi épület őse volt valamikor vár, és mennyi város területén bukkan elő itt-ott még ma is középkori várfal.

A legnagyobb területet a Történelmi Magyarország várai térkép fedi le, mely erdélyi, felvidéki, burgenlandi és délvidéki várakat is felsorol.

Akciós ajánlat a Várlexikon olvasóinak:

2 + 1 akció
Vásárolja meg egyszerre két váras térképünket, és egy harmadikat ajándékba adunk Önnek.
A három térkép kedvezményes ára: 3000 forint (4500 forint helyett)

Akció két térkép vásárlása esetén
Amennyiben most két térképet vásárol a kínálatunkból, a postaköltséget átvállaljuk (belföldi cím esetén)
A két térkép akciós ára : 3000 forint (mely összeg már tartalmazza a belföldi postai díjat is)

Megrendelés, érdeklődés:
Jelige: varlexikon
civertan@civertan.hu
tel: (06-1) 332-3261
www.var-webaruhaz.hu