Ecséri templomrom

Ecséri templomrom

Révfülöp

A templom rövid története

alaprajz (Koppány)

Révfülöptől északra találhatók az egykori Ecsér falu templomjának romjai. A falu neve már egy 1082. évi oklevélben szerepel. A falu papjáról (István) először egy 1334-ben keletkezett pápai tizedjegyzékben olvashatunk. Az itteni templomot 1353-ból való oklevelek említik először hitelt érdemlően.

Kegyura, Ecséri László altárnokmester 1433-ban pápai kiváltságokat szerez Rómában az ecséri Szűz Mária egyháznak. Ő volt az is, aki gótikus stílusban átalalkítatta a sekrestyét, és előcsarnokot is építtetett hozá.

A falu, és vele együtt a templom is a törökök 1548-as rablóhadjárata alatt pusztult el.

Háromhajós, íves, keletelt szentélyű templom, az oldalhajók a diadalív vonalában egyenesen záródnak. A hajó belsejében két sor zömök pillér ívsorokat tartott, amelyeken az alul nyitott fedélszék nyugodott. A szentély boltozott volt. A hajó délnyugati oldalához boltozott előcsarnok csatlakozott, a szentélyhez észak felől pedig kis sekrestye. A sekrestye és a hajó szögletében zárt ossarium volt. A hajó délkeleti sarkát egy, az északnyugatit pedig két zömök támpillér erősítette.

Az íves apszisú, valószínűleg már eredetileg is háromhajós templom XII. századi és a XIII. században építették a ma látható belső pillérsorokkal jelenlegi formájára. Előcsarnoka és sekrestyéje a XV. század elején készült.

Az OMF 1962-ben feltáratta és 1963-ban részleges kiegészítésekkel helyreállította. Az ásatást Sz. Czeglédy Ilona végezte, a helyreállítás Koppány Tibor tervei alapján történt.

Források: Dr. Koppány: A Balaton-felvidék románkori templomai;

Hol található

Révfülöp északi, Pálköve felé eső végén, a Rétsarki dűlő útról nyíló keskeny, murvás Szálas u. legelején található a rom. Sok helyen Kővágóörs van megadva címnek.

N - 46°49'53.01", E - 17°36'28.302"