Ecséri templomrom

Ecséri templomrom

Kővágóörs

A templom rövid története

Révfülöptől északra, de még Kővágóörs közigazgatási határán belül találhatók az egykori Ecsér falu templomának romjai. A falu neve már egy 1082. évi oklevélben szerepel. A falu és István nevű papja szerepel az 1334-es pápai tizedjegyzékben. Az itteni templomot 1353-ból való oklevelek említik először hitelt érdemlően.

Kegyura, Ecséri László altárnokmester 1433-ban pápai kiváltságokat szerez Rómában az ecséri Szűz Mária egyháznak. Ő volt az is, aki gótikus stílusban átalakíttatta a sekrestyét, és előcsarnokot is építtetett hozzá.

A falu, és vele együtt a templom is a törökök 1548-as rablóhadjárata alatt pusztult el.

Háromhajós, íves, keletelt szentélyű templom, az oldalhajók a diadalív vonalában egyenesen záródnak. A hajó belsejében két sor zömök pillér ívsorokat tartott, amelyeken az alul nyitott fedélszék nyugodott. A szentély boltozott volt. A hajó délnyugati oldalához boltozott előcsarnok csatlakozott, a szentélyhez észak felől pedig kis sekrestye. A sekrestye és a hajó szögletében zárt ossarium volt. A hajó délkeleti sarkát egy, az északnyugatit pedig két zömök támpillér erősítette.

Az íves apszisú, valószínűleg már eredetileg is háromhajós templom XII. századi és a XIII. században építették a ma látható belső pillérsorokkal jelenlegi formájára. Előcsarnoka és sekrestyéje a XV. század elején készült.

Az OMF 1962-ben feltáratta és 1963-ban részleges kiegészítésekkel helyreállította. Az ásatást Sz. Czeglédy Ilona végezte, a helyreállítás Koppány Tibor tervei alapján történt.


Források: Dr. Koppány: A Balaton-felvidék románkori templomai;

Megközelítése

Az egykori Ecsér falu templomának romja Révfülöp határában van, de még Kővágóörshöz tartozik. A templomrom előtti mezőn lehet parkolni.

Szélesség: N - 46°49'52.3"
Hosszúság: E - 17°36'28.1"

30 Km-en belüli műemlékek (légvonalban)