Kishöflány erődített templom

Kishöflány erődített templom

Kleinhöflein

A templom rövid története

Kishöflány (Kleinhöflein) neve először egy 1324. márc. 28-án keltezett oklevélben szerepel Hublen (Höflein) formában. Ekkor az Osl nembéli Kanizsai Lőrinc és testvérei a rokonaikat eltilják Szerdahely (Stodra), Heryn (Hirm), Moruch (Márcz), Semverth (Zemenye), Hublen (Höflein), Agyagos és Némethi nevű birtokaik elidegenitésétől. 1325-ben I. Károly oklevelében Nagymartoni Simon fia Lőrinc magiszter Huflund birtokon lévő birtokrésze szerepel. I. Lajos 1346. jul. 8-i oklevelében Heuflen néven, 1380-ban németül, Clanhewlin alakban szerepel.

Egy 1400. jun. 14-i oklevél szerint Kishöflein Kanizsai Miklós tulajdonában van "...possessio sua Kyshofflyngh...". A kismartoni uradalom része volt.

A templomot 1464-ben említik először. A gótikus templomot 1528-ban a főhajóval bővítették és Szent Vitus tiszteletére szentelték. A templomot és temetőjét erős kőfallal erődítették. A keleti és déli oldalon lőrések vannak és a templom délnyugati lépcsőtornyán is felfedezhetők kulcslyuk lőrések. A törökök a települést 1529-ben, 1536-ban és 1683-ban is felégették. 1683-ban egy feljegyzésben az oltár elpusztítása szerepel.

Tornyát 1700 körül építették. Főoltára a 18. század második felében készült, Nepomuki Szent János, Szent Péter és Pál apostolok faragott szobrai díszítik. A mennyezeten, stukkó-keretben Szent István és Szent László királyok képei láthatók. 1797 és 1942 között ebben a templomban állt a "régebbi Haydn-orgona", amelyen Joseph Haydn számos miséjét is bemutatta. A templomot 1962-ben renoválták, 1975-ben rövidzárlat következtében tűz ütött ki, melyben a bejárati rész és az orgona súlyosan megsérült.


Források: Nagy Imre: Sopron vármegye története. Oklevéltár első kötet 1156-1411; Géczi Lajos: Anjou–kori Oklevéltár. IX. 1325.; Juhász László: Burgenland várvidék;

Megközelítése

Eisenstadt mellett, azzal összeépült Kleinhöflein. A templom a Sankt-Vitus-Straße 291/2 alatt található. Parkolni alatta lehet.

Szélesség: N - 47°50'31.0"
Hosszúság: E - 16°30'17.1"