Orfű vára

Orfű vára

A vár rövid története

Orfűn, a Vízfő forrás melletti erdős dombon egy várrom(?) maradványait ásták ki 2004-ben. Okleveles említés nincs róla, egy a "történelem nélküli" erődítményeink közül. 2019-ben tervásatás keretében további kutatást végeztek és az előzőleg feltárt falakat levédték és visszatemették.

Az ásatások eredményeként megállapítható, hogy az erősségnek két építési fázisa volt. Az első periódusban épült kőfalat visszabontották, ennek kora nem állapítható meg a leletek hiánya miatt. A második építési szakasz a 14. században lehetett az előkerült töredékek alapján. Az épületeket 1,1m vastag kőfal vette körbe. Pusztulásréteg a területen nem került elő, az épületeket elhagyták, azok összedőltek. A kőanyagot későbbi építkezésekre nem hordták el, így a falakat vastag omladékréteg takarja.

"A lelőhely tehát egy középkori erődített épületegyüttes, melynek pontos funkciója a feltárt jelenségek alapján nem határozható meg. Feltehetőleg vár, templom, vagy kolostor volt. Az elsőnek ellentmond a leletanyag csekély száma, utóbbiaknak pedig a temetkezések teljes hiánya a kerítőfalon belül." (2004)

"Az előkerült jelenségek megerősítik, hogy a lelőhely egy kőfalakkal védett erődítés volt, melynek funkciója és kora a régészeti korú leletanyag teljes hiánya miatt egyelőre nem tisztázható. Támpontot pusztán a 2004-ben előkerült, 14-15. századi fazékmaradványai adnak. A lelőhely további feltárása szükséges ahhoz, hogy a felmerülő kérdésekre megnyugtató választ kapjunk." (2019)

Jelenleg a falak visszatemetve, kevés nyomuk látható a felszínen (2021. április).


Források: Kovaliczky Gergely: Orfű, Vízfő forrás - Mentő feltárás 2004.; Kovaliczky Gergely: Orfű – Vízfő forrás (44588) - Tervásatás, 2019.;

Megközelítése

A Vízfő forrás melletti dombon láthatók a csekély maradványok.

Szélesség: N - 46°8'22,42615
Hosszúság: E - 18°9'43,6698