Köpcsény Heidenturm

Köpcsény Heidenturm

Köpcsénytől délnyugatra 3-3,5 km-re, a környezetéből halványan kiemelkedő ponton áll a népnyelvben Heidenturm-nak, Pogánytoronynak nevezett magányos torony. Az osztrák szakirodalom szerint ez az egykori Lebern/Lebarn falu Szent Mihály templomának tornya, amely 1250 előtt épült, és Szulejmán szultán 1529-es Bécs elleni hadjáratakor pusztult el. A torony 1932 óta műemlék, 1948-ban a szerkezetét konzerválták és megerősítették.

Könyöki József 1884-ben felmérte a Köpcsény területén lévő régi várat és várkastélyt is. Felfigyelt a toronyra is, és ő egy erődítés megmaradt részének feltételezte: "... azon torony, mely Köpcsény helységtől vagy fél órányira délre a sikföld egyik emeltebb részén áll, és a nép által hibásan pogány toronynak neveztetik épen ezen kornak; azaz a kora góthkrnak felel meg. Azt mutatja az ablak és négy gyámkő, melyek a torony belsejének felső részén láthatók és azon rendeltetésük volt, hogy a menyezet gerendáknak gyámul szolgáljanak. Úgy látszik, hogy e helyen állott a régi vár, melyből csak a torony maradt fenn, mert a torony mellett éjszak és nyugati irányban az alapfalak folytatását vagy 15 méterre még ma is látni, A torony tehát nem állott itten magányosan, hanem egy nagyobb épületcsoporthoz tartozott. Hogy ezen vár mikor pusztult el, nem lehet kitudni, csak azt tudjuk, hogy az ország rendjei Miksa királyt 1563-ban ezen, már akkor is romnak nevezett toronynál várták, hogy Pozsonyba kisérjék, őt ott megkoronázandó."

Egy másik adat szerint 1527. augusztus 1-én Habsburg Ferdinánd későbbi magyar király itt találkozott testvérével, II. Lajos özvegyével, Mária királynéval. A Köpcsény melletti romos toronynál ("Haud procul a quadrata turricula semidurata") augusztus 20-án fogadta a magyar főurak követségét. Ennek a romos toronynak említése viszont inkább Köpcsény várára vonatkozhat.

A tornyot megvizsgálva Könyöki megfigyelése és feltételezése helytállónak tűnik, a torony később lehetett egy hozzáépített templom tornya, de lőrések figyelhetők meg rajta. Egy alapos ásatás tudna perdöntő lenni.


Források: Váliné Pogány Jolán szerk.: Az örökség hagyományozása Könyöki József műemlékfelmérései 1869-1890 (Forráskiadványok Budapest, 2000);

A légifotókat a Magyar Várarchívum Alapítvány bocsátotta rendelkezésünkre.

Megközelítése

Köpcsénytől délnyugatra, egy művelt terület közepén található. A szélkerekekhez vezető szervízúton lehet megközelíteni.

Szélesség: N - 48°05'05.1"
Hosszúság: E - 17°01'15.3"