Tiba vára

Tiba vára

(Hrad Tibava)

Tiba várának romjai Kelet-Szlovákiában, Podhorod' (Tibaváralja) község északkeleti végén, a Vihorlát-hegység egy 403 méter magas csúcsán találhatók.

Tiba-földje ("quod terram eorum TYBOA vocatam") 1282-ben Wolf, Bálint, György, István, Benedek, Donk és Simon ungi várjobbágyoké volt, amit ekkor visszakaptak IV. László királytól. A földet Dávid fia Finta foglalta el tőlük erőszakkal egy ismeretlen időpontban. 1283-ban a király megengedi a fent nevezett várjobbágyoknak, hogy szűkös helyzetükre való tekintettel az Ung megyei Tyba nevű örökölt birtokukat bárkinek eladhassák. 1284-ben a föld egyharmad részét 80 márkáért Gál fia Feliciánnak adják el.

Az egri káptalan oklevele szerint 1290-ben a Kaplyon nembéli Nagymihályi Jakó comes fiai, Jákó és András megvásárolták a birtokot 300 márkáért István, Benedek, Wolf, Bálint, György, Simon és Donk ungi várjobbágyoktól. Tiba várát ők építhették 1290 után.

1314-ban a ruszkai plébánossal pereskednek a Nagymihályiak (András fia Lőrinc és Jákó fiát László) Tyba egyháza miatt. 1317-ben a lázadó Aba Amadé-fiak híve, Csicseri Jób fia Domokos tartotta megszállva. Az Amadé-fiak elbuktak a rozgonyi csatában, I. Károly visszaadta a birtokot a Nagymihályiaknak. A vár valószínűleg ezekben a harcokban pusztulhatott el. 1336-ban Pál országbíró határjárást rendel el a Nagymihályiak két ága között. Az oklevél nem említi a várat, csak a falut ("villa Tyba").

1337. szeptember 22-én Drugeth Vilmos nádor oklevelében leromboltként említik ("quodqm castro deserto Tybauara vocato"). Ebben az oklevélben Nagymihályi András örökösei megosztoznak a birtokokon.

1342. december 22-án az egri káptalan oklevele szerint a Nagymihályi család ágai között véres belháború folyt. Az oklevél megemlíti Tiba várának részét ("Tybauara"), amelyet ekkor Lőrinc, fiai és örökösei kapták örök birtoklásra.

1418-ban egy hamis(?) oklevél szerint a Nagymihályiak új adományt kaptak Tyba várára. Ez azonban a közeli Alsóhunkóc várára vonatkozhatott a szakértők szerint.

A kicsiny alapterületű, ovális alakú hegyivár egy 11 méter átmérőjű, 4 méter falvastagságú kerek toronyból, a hozzá kapcsolódó 9x7 méter alapterületű épületből és egy kőfallal körülzárt 15x10 méteres udvarból állt. Bár a várhegy út felőli részének egy részét elbányászták, ez nem érintette a vár területét.


Források: Nagy Gyula: A nagymihályi és sztárai gróf Sztáray család oklevéltára. I. (Budapest, 1887.); Nagy Gyula: A nagymihályi és sztárai gróf Sztáray család oklevéltára. II. (Budapest, 1889.); Szentpétery Imre: Az Árpádházi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke II. kötet 2-3. füzet 1272–1290 (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 9. Budapest, 1961); Nagy Imre: Anjoukori okmánytár. Codex diplomaticus Hungaricus Andegavensis. III. (1333–1339) (Budapest, 1883.); Piti Ferenc: Anjou–kori Oklevéltár. XXVI. 1342. (Budapest–Szeged, 2007.); Karczag Ákos – Szabó Tibor: Felvidék és Kárpátalja erődített helyei – Várak, castellumok, erődített kastélyok, városfalak, templomvárak, barlangvárak, sáncok és erődök a 10. századtól a 19. század végéig, Budapest, Nemzetstratégiai Kutatóintézet, 2018, I. kötet; Engel Pál: Ung megye településviszonyai és népessége a Zsigmond-korban (Századok, 1985); Fügedi Erik: Vár és társadalom a 13-14. századi Magyarországon. (1977.); Csorba Csaba: Felvidéki várak históriája (2006);

A légifotókat a Magyar Várarchívum Alapítvány bocsátotta rendelkezésünkre.

Megközelítése

Tiba vára megközelítése.

Podhorod (Tibaváralja) község északnyugati végénél, az út melletti egykori kőbányánál kialakított pihenőnél lehet parkolni. Innen lépcső vezet fel a vár romjaihoz.

Szélesség: N - 48°49'18.6"
Hosszúság: E - 22°18'13.0"