Kluknó

Kluknó

Csáky várkastély

A szepességi Kluknó település a szomszédos rihnói vár tartozéka volt, és 1304-ben említik először "Clichno" alakban.

Feltételezések szerint már a Thurzók birtoklása (1543-ig) alatt épült itt udvarház az 1527-ben megrongált rihnói vár köveiből. A 16. század közepére elkészült épület a mostani kastély keleti és déli szárnyából, a délkeleti és délnyugati tornyokból állt. A Thurzók fiági kihalása után III. Ferdinánd 1638-ban Szepesvárát Csáky Istvánnak adta el. 1638. december 8-án Esterházy Miklós nádor parancsára a szepesi káptalan Csáky István grófot és nejét, Forgách Évát Szepes várába és tartozékaiba bevezette, az ellentmondókat pedig megidézte. Az oklevél említi Kluknót is.

A kluknói udvarház története innen nem egyértelmű. Az egyik változat szerint a Csákyak már 1651-től megszerezték Kluknót is, más dokumentumok szerint viszont a klunknói udvarház 1682-ben még Berthóty Gábor szepesi alispáné és Berényi György özvegyéé volt fele részben. Ekkor a kúria 3 toronyból és a mostani kastély keleti és déli szárnyából állt. Az északkeleti torony ekkor még külön állt, külön bejárata volt és őrtorony funkciót is ellátott.

Legkésőbb a Csákyak 1693-ban megszerezték a birtokot és Csáky Imre a régi udvarház felhasználásával és a rihnói vár köveiből 1715 és 1720 között új, négy saroktornyos, zárt udvarú barokk kastélyt építtetett. A kastély dombja alatt ekkor készült el az U alakú, külön barokk kapun keresztül megközelíthető gazdasági rész. A 18. században Kluknó központtal szervezték meg a gazdasági igazgatóságukat, amely az illésfalvi (Szepes m.), a szendrői (Borsod m.), a budetini (Trencsén m.) és a margittai (Bihar m.) tiszttartóságot fogta össze. 1738. május 15-én Csáky Imre halála után gróf Csáky István országbíró gyermekei Kluknón felosztották maguk között a birtokokat, a kastély a kluknói ág rezidenciája lett ("...Én groff Csáky Ferencz hasonlóképpen választottam és vettem osztályos részül kluknai residentiát és ugyan itt Kluknón nem külömben Rihnón Folkmárt Zsakarótzon és Hrisóczon lévő egész portiókat azoknak minden némő épületeivel pertinentiaival és jövedelmivel, ugy krompachi mészárszékkel együtt." )

1831-ben a kolera járvány alatti lázongásokkor a környékbeliek elfoglalták és csak a lőcsei katonaság tudta visszavenni tőlük.

A 19. század közepe után a kastély már csak nyári rezidenciája volt a Csákyaknak.

A 2. világháborúban súlyosan megsérült az épület. Később iskolaként, polgármester i hivatalként és raktárként is használták. 2004-re az elhagyatott épület teljesen leromlott, 2008-ban régészeti kutatás volt a kastély udvarán, ahol egy ismeretlen objektumot találtak 16-17. századi leletekkel. 2010 és 2012 között az épületet felújították, jelenleg hotel és étterem üzemel benne.


Források: Papp Kára: Adatok a bihari Csáky uradalom társadalomtörténetéhez a XVIII. században (1985); https://www.whiteladyandblackknight.com/sk.php/stranka/historia-kastiela; Katarína Richnavská - Nikola Rabatinová: Kluknavský kaštieľ – cesta z minulosti (pdf, 2014); Oklevéltár a gróf Csáky család történetéhez. II. Oklevelek 1500–1818. (Budapest, 1919.);

Megközelítése

A várkastély és hotel Kluknava 178 cím alatt található. Előtte parkoló.

Szélesség: N - 48°55'13.5"
Hosszúság: E - 20°56'19.7"

30 Km-en belüli műemlékek (légvonalban)