Lók (Unterfrauenhaid) erődített templom

Lók (Unterfrauenhaid) erődített templom

Mária mennybevitele templom

Lók (Unterfrauenhaid), korábbi nevén Boldogassznyfalva első említése 1222-ből ismert "villa sanctae Mariae" formában. Ebben az oklevélben szerepel Alsó-Lók és Felső-Lók is, de ezek a mai Lackendorf és Lackenbach falvakat jelölik. A település a nevét a templomának védőszentjéről kaphatta, amely a régészeti kutatás szerint a mostani templom elődje volt és 1200 körül épülhetett. Mérete megegyezett a mai templom hajójának méretével és félkör alakú szentélye volt (alaprajz). Egy 1229-es oklevél említi a Lakompak közelében található Szt. Mária templomot ("ecclesia sanctae Mariae"), amely valószínűleg megegyezik templomunkkal.

A templom körüli falut 1368-ban ismét említik. 1425-ben Lánzsér várához tartozó Boldogasszonyfalva puszta ("...item prediorum vacuorum seu habitatoribus destituorum Vrkon iuxta stagnum Fertew, Pychlesdorff, Boldogazzonfalua et Gobornok nuncupatorum..."). Azt nem tudni, hogy mi volt az oka, de a temploma valószínűleg használatban maradt. Amikor újratelepül, akkor kerül rá a Lók név.

1529-ben Szulejmán Bécset ostromló hadai teljesen elpusztították a települést, az elhurcolt/megölt lakosság helyére a török elől menekülő horvát nemzetiségű telepesek érkeztek. 1564-ben a templom mellett már ismét kis falu állt, az első ismert plébános Jodok Nulla volt.

Templomát 1456-ban említik először. A templomot már a gótika jegyében átépítik a román templom falainak felhasználásával. A régi templom félkör apszisát lebontják, és új, nagyobb sokszög záródású szentélyt építenek. Ekkor épül a templom nyugati végén a torony is. A szentély hálós boltozata azonban csak a 16. század közepe után épült, ezt a megtalált 1574 felirat is bizonyítja. 1660 körül barokk stílusban alakították át az épületet, ami a jellegzetes hagymás sisakkal ellátott torony felépítményében, a hajó boltozatában és az oldalkápolnákban látható. A mai templomberendezések nagy része a barokk korban, a 17-18. században épült, a szószék 1760-ban. A templomban található négy sír közül az egyik a Dersffy családé volt, az 1892-es felújítás során megtalálták a család egy páncélban eltemetett tagját. A 17. század végén készült keresztelőkútban keresztelték meg 1811. október 23-án Liszt Ferencet.

A templomot lőréses kőfal veszi körbe, ami a 16. század végén, 17. század elején épülhetett. Ez különösen jól jött a lakosságnak, amikor Bethlen hadai a közeli Lakompakon ostromolták Esterházy Miklóst 1620. szeptemberében.

Bél Mátyás Sopron vármegye leírásában Lókról ezt írta: "Frauenhaid a templomról kapta a nevét, melyet a BOLDOGSÁGOS Szűz MÁRIÁNAK szenteltek az alapítók. Magyarul Lóknak hívják. Hatalmas embertömeg szokott itt összegyűlni az év bizonyos időpontjain, legfőképpen a Boldogságos Szűz Mária mennybevételének ünnepén. Hírét növelik a vásárok, melyek korántsem ismeretlenek a szomszédos lakosok és a kereskedők előtt."

1980/81-es helyreállítás során a szakemberek visszaállították a templom gótikus részeit. Az északi falon az utolsó ítélet figuratív és színes, valószínűleg 1600 körül készült ábrázolását találták meg.


Források: Németh Adél: Burgenland; Stessel József: Sopron és Mosony vármegye történelmi földrajzához (Századok, 1900); Bél Mátyás: Sopron vármegye leírása II.; C sorozat 3. kötet - Sopron Város Történeti Forrásai (Sopron, 2006); https://pfv-urrl.at/geschichte-unterfrauenhaid/;

Megközelítése

Cím: Pfarrplatz 9, 7321 Unterfrauenhaid (Lók), Ausztria. Parkolni a környékén lehet.

Szélesség: N - 47°34'29.6"
Hosszúság: E - 16°30'15.4"