Alsóhunkóc

Alsóhunkóc

(Choňkovský hrad)

Kelet-Szlovákiában, az egykori Ung vármegye területén, Alsóhunkóc (Choňkovce) községet Tibaváralja (Podhoroď) felé az 566-os úton elhagyva, a Barlo-hegy délnyugati, alacsonyabb nyúlványán 433 méter magasságban találhatók a vár csekély romjai. Alsóhunkóc település első említése Deregnyei Besenyő Demeter ungi alispán 1409. február 16-i okleveléből ismert "possessionem Hunkolch" alakban. A terület a Nagymihályi család őseinek a kezén volt, akik 1366-ban megfelezték egymás között a tibai uradalmat.

A várról okleveles adat nem ismert, de a kutatók egy része egy 1418-as, a közeli Tiba várára szóló adomány levelet Alsóhunhóc várára vonatakoztat, mivel Tiba vára egy 1337-es oklevél szerint lerombolt volt ekkor ("quodam castro deserto Tybauara vocato"). Építtetői a Nagymihályi család tagjai lehettek. A területen előkerült cseréptöredékek alapján a vár a 14. század második felében épülhetett, és már a 15. században elhagyták/lerombolták.

A vár védett területe 65x30 méter. A várhegy északi és déli oldal meredek és megközelíthetetlen lejtői kellő védelmet nyújtottak, a délnyugati és északkeleti oldalon sziklába vésett árok biztosították a vár védelmét. A délnyugati, 30 méter hosszúságú enyhén ívelt árok 10 méter széles, 2,5-3 méter mély. Az északkeleti árok U alakban fut a vár körül. A vár területén egy sokszögletű végződésű, középen osztófallal elválasztott épület maradványai állnak, melynek mérete 20x8 méter. A vár nyugati oldalán a LIDAR felvétel szerint elképzelhető nagyobb területű külsővár is, de ezt csak ásatással lehetne igazolni/elvetni.


Források: Nagy Gyula: A nagymihályi és sztárai gróf Sztáray család oklevéltára. II. (Budapest, 1889.); Karczag Ákos – Szabó Tibor: Felvidék és Kárpátalja erődített helyei – Várak, castellumok, erődített kastélyok, városfalak, templomvárak, barlangvárak, sáncok és erődök a 10. századtól a 19. század végéig, Budapest, Nemzetstratégiai Kutatóintézet, 2018, I. kötet; Engel Pál: Ung megye településviszonyai és népessége a Zsigmond-korban (Századok, 1985);

Megközelítése

Alsóhunkóc megközelítése.

Turista út nem vezet az erdőben lévő várromhoz. A térképen megjelölt aszfaltozott út mellett le lehet parkolni. Elvileg tovább lehetne menni az úton, de van egy sorompó, rajta lakattal, ami bizonytalanná teszi a be- és kihajtást. A térképen jelzett pont körül könnyebb bemenni az erdőbe és a gerincet követve megtalálhatók a vár árkai és csekély kőfala.

Szélesség: N - 48°47'46.2"
Hosszúság: E - 22°16'05.0"