Tihany: Újlaki templomrom
.

Tihany: Újlaki templomrom

A templom rövid története

A tihanyi rév feletti meredek domboldalon találhatók egy kisméretű falusi templom romjai. A rév felett a középkorban faluról nem tudunk, bár kisebb révész-település lehetett itt (egyes feltevések szerint esetleg a révet őrző várnép lakhatott itt.). Az 1267-es pápai bulla említi Ujlak Szt. Margit kápolnáját, több adatot nem ismerünk róla.

Egyhajós, egyenes szentélyzáródású kápolna romja. Hajója és szentélye egyaránt négyzetes volt, de egymáshoz viszonyítva asszimetrikus elhelyezésben. A diadalív vonalában délről erős támpillére volt. Az északi tájolású épület bejárata a hajó főhomlokzatán, déli oldalán volt. Szentélyét bordás keresztboltozat fedte, indításának nyomai a keleti végfalról leolvashatók (galéria). A szentély keleti falában megmaradt koragótikus ablak és a szentély keresztboltozatának a sarkokban megmaradt bordaindításai kétségtelenné teszik, hogy ez a kis templom a XIII. század második felében épült.

Források: Koppány Tibor: A Balaton-Felvidék románkori templomai;

Hol található

A tihanyi rév melletti Club Tihany főépületének parkolójának sarkából meredek erdei lépcsősoron közelíthető meg a rom.