Káposztafalva Szent Lőrinc templom

Káposztafalva Szent Lőrinc templom

Káposztafalva (németül Kabsdorf, szlovákul Hrabušice) egyike volt a szepesi lándzsás falvaknak. 1260-ban villa Kabost néven szerepel a savniki apátság birtokainak határait megjáró oklevélben, 1279-ben villa Compositaként, 1294-ben Capusdorfként. 1440-ben jelenik meg a magyar neve, "Civitas Kaposztafalva".

A Szent Lőrinc tiszteletére szentelt templom a 13. század második harmadában épült, papját már 1268-ban említi oklevél. Ez a későromán, téglalap alaprajzú egyhajós templom a keleti oldalán keskenyebb szentéllyel épült. A szentély záródása ma már nem megállapítható. A nyugati torony is későromán jegyeket hordoz, bár a legfelső szint már korai gótikát is tartalmaz. Bélletes, timpanonos bejárata a hajó déli oldalán volt. A hajó nem volt beboltozva és a korai szentély boltozata sem ismert. A templomhajó nyugati részében karzat volt. A 13. század végén gótikus boltozatú sekrestyével bővítették a templomot.

A 15. század elején gótikus stílusban bővítik és átépítik. A négyszögletes szentély helyére gótikus boltozatú nagyobb, poligonális záródású. A román ablakokot nagyméretű, mérműves gótikusokra cserélték le. A szentély déli falán külön bejáratot alakítottak ki a papság számára, ez a megoldás számos szepességi templomnál megtalálható. Valószínűleg ennek a szakasznak a részeként építették a hajó északi oldalán a hibátlan arányú Szent Borbála kápolnát.

1391-ben IX. Bonifác a Szent Borbála-kápolnát felkeresőknek búcsút engedélyezett.

1500 körül kibővítették a sekrestyét, 1516 és 1520 között készült a gótikus Szent Lőrinc főoltár. A kápolna Szent Borbála oltára a híres lőcsei Pál mester munkája.

1770 körül készült a templom orgonája. 1782-ben a templomot barokk stílusban építették át. A hajót újraboltozták és új karzatot kapott, a déli oldalon tégla előcsarnokot építettek.

1916-ban a templom leégett, a torony volt a leginkább érintett, amelyet az eredeti építészeti elemek felhasználásával kellett újjáépíteni. A 20. század második felében a torony új tetőt kapott. 1962-ben a hajó déli oldalán található román bélletes kapu félköríves timpanonjában egy 15. század eleji gótikus falfestményt fedeztek fel, amely a keresztre feszítés jelenetét ábrázolja (galéria).


Források: https://hrabusice.fara.sk; https://www.arslexicon.sk; Szakács Béla Zsolt: Árpád-kori építészeti hagyományok Szepes és Sáros megyében I-II; Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában, I. kötet, Szepesvármegye;

Megközelítése

A templom a település centrumában található.

Szélesség: N - 48°58'36.7"
Hosszúság: E - 20°24'39.9"