Dejte: Mindszentek templom

Dejte: Mindszentek templom

Árpád-kori templom

Dejte (Dechtice, Szlovákia) település északi részén, a temetőben található az Árpád-kori Mindenszentek templom. Bár kívűlről nem látszik, de a négyzetes hajó egy rotundát rejt magában. Ez a fajta építés eléggé ritka, de megtalálható Hidegségen és Zánkán is. A rotundák, mint falusi plébániatemplomok a ll. század második felének végétől kezdve, nagyjából a tatárjárás utánig épültek. A dejtei templom az 1782-es Batthyány József-féle canonica visitatio szerint 1172-ben épült, báró Mednyánszky Dénes 1879. évi munkájában 1230 és 1235 között készült. A szakemberek többsége szerint a 12. század vége felé épülhetett. Dejtét 1258-ban "villa Degce" néven említik, ekkor a közeli Jókő várának volt a tartozéka.

A hajó enyhén ellipszis alakú (6,25 x 6,40 m), melyet kívűlről téglalap alakú köpenyfal vesz körül. A keleti részéhez köríves (4 x 3 m) apszis csatlakozik, melyet diadalív köt össze a hajóval. A templom eredeti bélletes, román stílusú bejárata a hajó déli falának közepén volt. Ezt később gótikus ajtókerettel egészítették ki. Az ajtó bizonyítja, hogy eredeti a templom falainak és belső terének elrendezése. A szentélyen két résablak látható. A szentély és a hajó déli falán fogazatos fríz fut körbe.

A szentélyben és a hajóban értékes középkori faliképek láthatók. Ma a szentélyt a 14. század második feléből való apostolok díszítik, és csupán egy régebbi fényképfelvétel mutatja, hogy ezeknek árkád alatt álló, románkori elődjeik voltak. A szentély déli falán a 14. század végéről való a legépebben megmaradt Tamás érintése jelenetet ábrázoló freskó, melyen Szent János apostol is látható. Az északi falon egy 13-14. század fordulóján készült ciklus látható. A hajó külső déli falán megőrződött egy Szent Kristóf kép töredéke is. A freskók közeli analógiái a szalonnai templomban láthatók.

1741-ben a templomot felújították és ekkor épült a barokk torony. 1756-ban egy kórust emeltek a hajóban. Az építések során az eredeti román alaprajz nem sérült. A bejárat átkerült a nyugati oldalra, de az eredeti bejárat is megmeredt.

A templom 1932-es felújítása során kerültek elő az apszis és a hajó déli falán a freskók. A II. Világháborúban a torony súlyosan megsérült. Több felújítás volt azóta, a legutolsó 2015-ben.


Források: Gervers-Molnár Vera: A középkori Magyarország rotundái; Mezősiné Kozák Éva: Borsod megye román kori műemlék temploma; Tóth Melinda: Árpád-kori falfestészet; aspida.sk;

Megközelítése

Parkolni a temető kerítése melletti utcában lehet. A templom a temető közepén van.

Szélesség: N - 48°33'06.2"
Hosszúság: E - 17°35'41.6"