Fertőd Esterházy kastély

Fertőd Esterházy kastély

A kastély rövid története

A "Magyar Versailles"

A mai Fertőd elődje Süttör falucska volt. Már 1313-ban említ a levéltári anyag, akkor még Sehter néven. Esterházy Pál vette meg 1681-ben a császártól, miután azt az 1671-ben törvénytelenül kivégzett Nádasdy Ferenctől elkobozták.

A kastély helyén Esterházy József U-alakú, 1720-ban épített vadászkastélya állt. Ezt a kastélyt Anton Erhard Martinelli tervei alapján építették. A mester vállalta, hogy három hónap alatt egy 22 szobás vadászkastélyt épít. Ez lett a ma ismert kastély magva.

1762-ben Esterházy (Fényes) Miklós megbízásából ezt a vadászkastélyt teljesen átformálták, kibővítették. Az építés első szakasza 1766-ig tartott és létrejött a főúri pompájú kastély. A herceg híres mondása volt: "amit a császár megtehet, azt én is megtehetem!". A kastély körül új település alakult ki, Eszterháza.

Az új kastély épületét Melchior Hefele (Hefele Menyhért) és Jacoby Miklós tervezték. A kastély berendezését a herceg Franciaországban vásárolta. A pompa többek között Goethét is megihlette, aki "Esterházy-tündérbirodalom"-ként jellemzte. 1770-től Eszteháza a zene, a színművészet, a képzőművészetek központjává vált. A hercegi udvar hangversenymestere az európai hírű Joseph Haydn volt, aki itt szerezte 1772-ben a híres Búcsú szimfóniáját. Haydn életéről itt olvashat. 1773-ban Mária Terézia is vendége volt a kastélynak.

Az építtető

Esterházy "Fényes" Miklós (1714-1790) Esterházy József és báró Maria Octavia Gilleis zu Theras und Sonnenberg gyermekeként a család fraknói ágában született. Nagyapja herceg Esterházy Pál országbíró, nagyanyja gróf késmárki Thököly Éva voltak. Fiatalabb fiúként korán, 23 éves korában nősült, feleségül vette Maria Elisabeth Ungnad von Weissenwolff birodalmi grófnőt. A fiatal pár a süttöri vadászkastélyba költözött. 1740-ben katonai pályára lép, vezérőrnagy, majd altábornagy, kitüntetik Mária Terézia-érdemrenddel. 1762-ben bátyja halála után Miklós örökli a hitbizományt és a hercegi címet. Ő lett az ötödik Esterházy herceg. Még ebben az évben megkezdte a vadászkastély kibővítését.

Források:

A légifotókat a Civertan grafikai stúdió bocsátotta rendelkezésünkre.

Megközelítése

Fertőd–Eszterháza, Joseph Haydn utca 2.

Szélesség: N - 47°37'16.3"
Hosszúság: E - 16°52'18.0"