Szent Katalin domonkos apácakolostor<br>Veszprém

Szent Katalin domonkos apácakolostor
Veszprém

A kolostor rövid története

Árpádházi Szent Margit e falak között töltötte gyermekéveit

A veszprémi Szent Katalin apácakolostort Bertalan veszprémi püspök alapította 1240-ben a vár Szt. Benedek sziklája alatt, a Séd bal partján. Eltartásukra a püspökség jövedelméből évi 16 ezüst márkát rendelt káptalanja hozzájárulásával.

A kolostornak két híres lakója is volt, a stigmatizált Magyar Boldog Ilona nővér, és IV. Béla lánya, a későbbi Szent Margit. Boldog Ilonáról nem esik szó Szent Margit legendájában, csak jóval később, évszázadok múltán tűnik fel a neve. A XIV. század első évtizedeiben említik először, hogy ő lett volna Boldog Margit nevelője, de várost nem mond Ugo Campano domonkos generális.

1246-ban Mihály fráter a kolostor elöljárója, ő veszi át Mária királynétól a kis Margit hercegnőt. Margit életéről itt olvashat többet.

1474: Leonard Mansueti, a rend generális magisztere megbízta Episcopi János tartományi perjelt, hogy a kolostorból távolítsa el a három nővért, és adja át a házat a domonkos barátoknak.

A Szent Katalin kolostor romjait 1936-ban ásta ki Rhé Gyula, de értékelhető leletet alig talált. Néhány töredék, Árpád-kori kerámia, vaseszköz, üvegedény került elő. Az 1936-ban végzett feltárás adatai és az újabb megfigyelés alapján két - esetleg három - építési periódussal rendelkezett. Az első, kisebb templom egyenes szentélyzáródású volt. A hozzátartozó kolostor feltehetően kisebb lehetett, mint a feltárt falak alapján részben ma látható. Templomát a 15. században kelet felé megnagyobbították, új szentélye a nyolcszög három oldalával záródott. A meghosszabbított szentély északi oldalához Szűz Mária tiszteletére ekkor új kápolna is épült.


Források: Magyar Katolikus Lexikon; Praznovszky: Kiegészítések Veszprém irodalmi topográfájához; Kralovánszky Alán: Koldulórendek Székesfehérvárott és Veszprém megyében;

Megközelítése

Veszprémben a vár alatti Séd-vögyben, a Margit tér 2. alatt találhatók a kolostor romjai. A környéket és a kolstort is igényesen karbantartják, kellemes kiránduló célpont. Szabadon látogatható.

Szélesség: N - 47°05'59.2"
Hosszúság: E - 17°54'01.1"

30 Km-en belüli műemlékek (légvonalban)