Magyar várak, várromok, Árpád-kori és középkori templomok, kastélyok folyamatosan bővülő katalógusa

A mai globalizálódó világban, a rohanó mindennapokban hajlamosak vagyunk megfeledkezni történelmünkről, őseink hagyatékáról. Ez a weboldal szeretne bepillantást nyújtani - a teljesség igénye nélkül - eleink életébe, építészetébe, felkelteni az érdeklődést váraink, templomaink, történelmi emlékhelyeink iránt. Nem titkolt célunk, hogy kedvet kapva minél többen látogassanak el ezekhez az impozáns romokhoz, várakhoz, templomokhoz.

IV.Béla Váraink zöme az 1242-es tatárjárás után épült, amikor is IV.Béla király meghirdette várépítő programját:
„Miután birodalmunkat a barbár népek elpusztították és az a tatárok zsarnoksága által isten engedelmével vagy rendeletére egészen feldúlatott, attól való félelmünkben, hogy országunk végkép kimerül és azt óhajtva, hogy az isteni rendelkezés folytán nekünk hódoló népnek maradványai biztonságban legyenek, főuraink tanácsának meghallgatásával maghagytuk, hogy koronánk minden országának alkalmas helyén erősségeket építsenek, várakat emeljenek, hogy a nép, ha ismét ellenség tör reá, oda meghúzhassa magát és ott védelmet találjon. És hogy ez a jótékony gondoskodásunk annál könnyebben vezethessen a kivánt eredményhez, azt az eljárást követtük, hogy ha magánember birt egy erős fekvésű helyet, azt csere útján vagy más igazságos módon államivá tettük, hogy azon a nép sokasága várat építsen. Ha pedig királyi birtokon volt az ilyen megfelelő hely, azt átadtuk használatra magánosoknak, az egyházaknak vagy főpapoknak. Így akartuk elérni, hogy az erős helyek mindíg azokra bizassanak, kiknek gondoskodása által minél számosabban találhassanak menedéket ugyanott, hol előbb senki vagy csak kevés ember talált.”

A weblapon található galériák munkatársaink és barátaink által készültek nagyrészben, de természetesen felhasználjuk mások képeit is, ha azok beleegyeznek.

Újdonságainkból:

Szalánc vára (Slanec) (2018-07-29)

A vár első említése 1230-ból való, Castellum Salis (Sóvár) néven. Valószínűleg az Abák építhették.

Sopronhorpács (2018-07-10)

Az 1957-60 között helyreállított 13. században épült sopronhorpácsi prépostsági templomnak csak egy része maradt fenn. Ennek a templomnak az elődje egy 12. századi egyszerű templom volt. A művészettöténeti elemzések bizonyították, hogy a templom a korai periódusaiban is messze felülmúlta a falusi templomok színvonalát.

Sárvár (2018-07-03)

Sárvár várát az 1280-as években kezdték el építeni. Legimertebb birtokosaik a Kanizsaiak és Nádasdyak voltak.

Lánzsér (Landsee) (2018-06-27)

Közép-Európa egyik legnagyobb várának romjai a 627 m magas Várhegyen láthatók. A vár helyén 1158-ban már lakótorony állt.

Kabold (Kobersdorf) (2018-06-23)

Kabold várát 1222-ben építette Botus fia Pósa. 1670. április 26-án Kéry Ferenc a vár ura elfogatta az itt találkozó Zrínyi Pétert és Frangepán Ferencet.

Kőszeg (2018-06-19)

Kőszeg két vára közül a Felsővár (Óház) még a tatárjárás előtt épült, a ma ismert várat és várost a Kőszegiek alapították 1260-as években. Leghíresebb ostroma az 1532-es volt, amikor Jurisics Miklós maroknyi védővel 25 napon keresztül sikeresen védte Szulejmán ellen.

Dévény (2018-06-15)

Dévény sziklavára a Morva és Duna összefolyásánál 1000 éven keresztül védte Magyarország nyugati határát.

Divény erődtemplom (2018-06-11)

A vár alatti erődtemplom építését 1657-ben kezték el, egy gótikus templom alapjain. A várat és a falut először írott források 1329-ben említik, viszont a templomról meglétéről ebben még nincs adat.

Szépkilátó panoráma

A Balaton-felvidék várai

A Balaton-felvidék várai a török várháborúk idején élték legmozgalmasabb napjaikat. Számos híres törökverő hősünk neve/élete szorosan összefonódott ezekkel a várakkal, Gyulaffy László (Csobánc, Tihany), Magyar Bálint (Szigliget), Pisky István (Tihany).

Ezek a középkorban épült hegyi várak önállóan nem voltak hadászatilag értékesek. Nem lehettek egy lapon említeni a tüzérség ellen jóval biztosabb védelmet nyújtó korszerű, sokszögű, fülesbástyás, vizesárok- és sáncrendszerrel ellátott várakkal. Felszereltésük gyenge volt és hiányos, őrségük elenyészően kevés. Jelentőségük mégis nagy volt, hiszen a mögöttük fekvő, jobban kiépített és korszerűbb várak előzetes védelmében és a felderítő hírszolgálatban pótolhatatlanok voltak, illetve a kisebb létszámú portyázó török csapatok ellen védelmet nyújtottak a lakosságnak.

Hirdetés:

civertan terkep civertan terkep civertan terkep

Hazánk legjelentősebb várainak, erősségeinek a történetét és jelen kori állapotát ismerheti meg a Civertan Grafikai Stúdió forgalmazásában megvásárolható három látványtérképpel.

A Magyarország Várai térkép a kiemelkedő történelmi jelentőségi várakat mutatja be az ország mai területéről. Az Elfeledett várakat bemutató térkép olyan helyszíneket ajánl, amelyek kevéssé ismertek. Segítségével rácsodálkozhatunk arra, hogy mennyi épület őse volt valamikor vár, és mennyi város területén bukkan elő itt-ott még ma is középkori várfal.

A legnagyobb területet a Történelmi Magyarország várai térkép fedi le, mely erdélyi, felvidéki, burgenlandi és délvidéki várakat is felsorol.

Akciós ajánlat a Várlexikon olvasóinak:

2 + 1 akció
Vásárolja meg egyszerre két váras térképünket, és egy harmadikat ajándékba adunk Önnek.
A három térkép kedvezményes ára: 3000 forint (4500 forint helyett)

Akció két térkép vásárlása esetén
Amennyiben most két térképet vásárol a kínálatunkból, a postaköltséget átvállaljuk (belföldi cím esetén)
A két térkép akciós ára : 3000 forint (mely összeg már tartalmazza a belföldi postai díjat is)

Megrendelés, érdeklődés:
Jelige: varlexikon
civertan@civertan.hu
tel: (06-1) 332-3261
www.var-webaruhaz.hu