Nagyhind: Szűz Mária-templom

Nagyhind: Szűz Mária-templom

Veľké Chyndice

Nagyhind neve villa Hymd formában II. András 1234-es okleveléből ismert, amelyben a király megengedi a szelepcsényi királyi szolgáknak, hogy a Garam melletti Szent Benedeki egyház jobbágyai közé soroztathassanak. 1268-ban IV. Béla András banai ispánnak hű szolgálataiért a nyitramegyei Hymd és Harsan falusi udvarnokok földjéből 2 ekényit ád, a nyitrai püspökkel végeztetvén a beiktatást. 1269-ben királyi halászok lakták. 1287-ben már a közeli Gímes királyi várának tartozéka volt. Lakói 1560 előtt protestánsok lettek és csak 1688-ban alapították újra a katolikus plébániát.

Nagyhind főutcájában áll a több építési korszakú Szűz Mária titulusú plébániatemplom. A keletelt templom legrégebbi része a 13. század elején épülhetett román stílusban. 1332-ben szerepel a pápai tizedjegyzékben. Eredetileg eredetileg egyhajós, félköríves szentélyű templom volt. A szentély külső falán 13 félköríves záródású vakárkádot láthatunk, a falsávok, lizénák a tégla lábazatig húzódnak. A falsávok és a vakárkádok is téglából rakottak. Ezek külső festésének ideje bizonytalan, de mindenképpen középkori. A szentély félköríves déli ablaka eredeti román kori, a keletit a barokk korban oválissá bővítették.

1746-ban a román hajóhoz egy nagy barokk hajót építettek, ezután az eredeti szentélyt sekrestyeként, a román hajót pedig szentéllyé alakították át. Tornya 1968-ban épült.

2022 májusában a templom belső átalakítás alatt volt.


Források: Wenzel Gusztáv: Árpádkori új okmánytár. Codex diplomaticus Arpadianus continuatus. XI. (Pest, 1873.); Szentpétery Imre: Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. Regesta regum stirpis Arpadianae critico diplomatica. I. kötet 3 füzet. (Budapest, 1930.); Magyar Katolikus Lexikon; m7.sk;

Megközelítése

Nagyhinden (Veľké Chyndice) átmenő út mellett, a temetőnél található a templom. Parkolni mellette lehet. Jelenleg átépítés alatt van (2022. május)

Szélesség: N - 48°17'23.8"
Hosszúság: E - 18°17'09.6"