Zádorvár

Zádorvár

Pécsely

A vár rövid története

A helység első okleveles említést 1082-ben történik "Penchel" alakban, amikor I. László király a veszprémi káptalan birtokait összeíratta, és őket benne megerősítette. Ugyanekkor tűnt fel "villa Burlog" is, amely inkább csak földterület lehetett, mintsem falu. Temploma 1284-ben már szerepel, amikor Erzsébet királyné Barnag földet, melyen a királyné szakácsai laktak, a Vázsony nembeli Mencseli Búza fia Móricnak adományozta.

1384. december 6-án Budán kiadott oklevélben Mária királynő Vezsenyi László asztalnokmester hűségére való tekintettel László barnagi birtokán lévő Szabad-hegyen vár építésére ad engedélyt. A későbbi oklevelkben Hem váraként emlegetett vár két év alatt elkészült, de nem a királyi oklevélben szereplő hegyre, hanem a szomszédos Pécelhegyre, ami a veszprémi káptalan birtoka volt. Ezt még a Vezsenyi család egyik tagja 1318-ban adományozta a káptalannak.

A veszprémi káptalan természetesen megtette a jogi lépéseket, panaszt tett a királynőnél, aki a fehérvári káptalant bízta meg az ügy kivizsgálásával, aki Vezsenyi Lászlót 1386. július 1-re ítélőszék elé idézte.

Az ügyből évtizedes per lett, amit a veszprémi káptalan nyert meg. A Vezsenyieknek el kellett hagyi a várukat, ekkor építették a közelben lévő Nagyvázsonyban uradalmi központként Vázsonykő várát.

Az oklevelek későbbiekben már nem említik a várat, a török végvári harcokban már nem szerepel.

1652-ben a Zichyek kapják meg III.Ferdinándtól, ekkor mint Puszta-várat említik.

Az észak-déli irányú hegy gerincen épült várat északról és keletről meredek sziklás hegyoldal védte, délről és nyugatról várárok.

Források: Horváth Richárd – Koppány andrás: Zádorvártól Vázsonykőig (Castrum Bene), Nagyvázsony és környékének utikalauza (szerk.: Dr. Zákonyi Ferenc), varak.hu,

Hol található

Pécselyről piros turistajelzésű murvás út vezet a falu határától a várhegy közelébe. Kocsit letéve kb.20 perces séta a vár, követve a kék L jelzést. Ez megkerüli a várhegyet és északról egy meredek lépcsőn lehet feljutni a várhoz. A romok eléggé benőttek (amint a galériában is látszik), de az idén (2017) augusztusban indulnak a feltárások.

Szélesség: N - 46° 58′21,744″
Hosszúság: E - 17° 46′19,128″