Németújvár: Szt. Jakab plébániatemplom

Németújvár: Szt. Jakab plébániatemplom

Güssing

A templom rövid története

A Szent Jakab tiszteletére szentelt román stílusban épült templomot valamikor 1200-1230 körül építették. Építtetője az akkor Németújvárt birtokló Csák nembeli Demeter lehetett. Építőanyagául téglát használtak, de sarkait faragott kváderekkel rakták ki, a falakat pedig zsindellyel fedték be. Félköríves szentélyét egyszerű hengertagos lábazat és két keskeny féloszlop tagolta. A hajó északi homlokzatát fogazott párkánnyal és sarkain sávokkal díszítették. A nyugati homlokzaton végig futó, erősen kiugró falsáv már a felette magasodó torony alátámasztására szolgált. Ennek közepén egy félköríves, hengertagos, sima ívmezős kőkapu nyílt. Ezen keresztül lehetett a sík famennyezetes, téglapadlós hajóba lépni, amelybe a déli oldalról három félköríves résablakon át sütött be a nap. Ennek nyugati végében két pillérre támaszkodott a torony belső oldalát is tartó, íves nyílásokkal és keresztboltozatokkal áthidalt, kegyúri karzat. Jobb oldali pillérének lábazatául egy korábbi faragott kőfejezetet használtak fel. Félköríves diadalívére színes kváder és pikkelymintát festettek. Félkupolával boltozott szentélyében álló falazott oltárát két kis ablak világította meg. Emellett, az északi falban kis szentségtartó fülke nyílt.

A déli falban, a karzat alatt egy 1620 körüli sírkő található. Később déli oldalához sekrestyét, újabban pedig egy hullakamrát is építettek. Mai tornya szintén újabb kiegészítés.

Az épületet 1962 és 1964 között restaurálták. E temetőkápolnaként használt kis épület hivatalosan máig a település plébániatemploma.


Források: Vas vármegye középkori története (Kiss Gábor-Zsámbéky Mónika);

Megközelítése

Güssingben, a Batthyany-Straße 21. szám alatt található, a temetőben.

Szélesség: N - 47°03'21.6"
Hosszúság: E - 16°19'30.8"