Nagykeszi templomrom

Nagykeszi templomrom

A templom rövid története

A magyar honfoglaló Keszi törzsnévből képzett Nagykeszi falut oklevélben 1230-ban említik először. A Balaton északi partján több település is őrzi a törzs nevét, pl. Gyulakeszi, Papkeszi. Egy 1346-ban keltezett oklevél alapján arra következtettek, hogy a templom Szent Péter tiszteletére volt szentelve. Nagykeszi falu 1421-ben, 1424-ben, 1441-ben, 1458-ban és 1474-ben Szentkirálykeszi (Zenthkiralkezy) néven fordul elő, s a 16. századi adóösszeírásokban is így említik. 1531-ben Csabi Istvánnak 1 puszta, 3 adófizető, 3 szegény telke, Csabi Mihály özvegyének 3 adófizető, 2 puszta, 5 szegény telke, Hosszútóti Lászlónak 4 puszta telke volt. Az 1542. évi összeírás szerint Csabi Farkas 2 adó fizető, 2 szegény, 2 puszta telket, Csabi Péter 2 adófizető, 4 szegény telket, Hosszútóti László 1 adófizető telket birtokolt. 1548-ban már puszta községként említik. A falu a környék többi településéhez hasonlóan a török pusztításnak esett áldozatul. 1588-ban és 1594-ben újból említik, ez részbeni visszatelepülésre utal. Valószínűsíthető, hogy a 15 éves háború alatt újra elpusztult, mert többé nem említik az összeírások.

A templom a 13. század második negyedében épülhetett, talán a tatárjárás után. Későbbi gótikus átépítésnek nincs nyoma. A templom keletelt tájolású, egyenes szentélyzáródású. Nyugati homlokzatának északi része elé háromemeletes tornyot emeltek, nagyjából a templom építésével egyidőben. "A templom a magyar kegyúri karzatos templomok csoportjába tartozik. Tornya védelmi jellegű, földszintje ablaktalan, a felsőbb emeleteken lőrés-ablakokkal látták el. Védelmi jellegére mutat az is, hogy a hajó és a torony közötti átjárás a földszinten hiányzott. A toronyba a kegyúri karzatról, az első emeletről lehetett bejutni. A karzatra a hajóból falépcső vezethetett. A torony földszintjének gerendás, első és második emeletének dongaboltozatos födéme volt. Az egyenes záródású szentény hossza 3,1 m, szélessége 2,8 m. A hajó hoszszúsága 5,1 m, szélessége 4,5 m. A hajónak D felé három rézsűs ablaka volt. A torony a fő tengelytől északabbra tolódott, a bejárat így kerülhetett ugyancsak a Ny-i oldalra. A templom megközelítően kör alakú körítőfalának nyomai ma is jól kivehetők. Átmérője kb. 30 m." (Török László) A körítőfal kb. 0,6 m széles volt.


Források: Holl Imre-Parádi Nándor: Nagykeszi középkori falu kutatása; Pákay Zsolt: Adalékok a tapolcai és sümegi járás török kori történetéhez a rovásadó-összeírások alapján (1531–1696);

Megközelítése

Gyepükaján Rákóczi utca végétől murvás úton jó időben autóval is megközelíthető. A hídtól kb. 1500 méterre van

Szélesség: N - 47°01'53.7"
Hosszúság: E - 17°20'41.7"

Nagykeszi templomrom a turistautak.hu térképen