Gyimesbükk Rákóczi-vár

Gyimesbükk Rákóczi-vár

Cetatea Rákóczi

A Gyimesi-szorosban, a Tartos folyó kanyarulata feletti Kő-orr / Kő-csup nevű sziklacsúcson találhatók a gyimesbükki Rákóczi-vár romjai. Építésének ideje és építtetője kérdéses: egyesek szerint Bethlen Gábor építtette 1626 körül, mások II. Rákóczi Ferenchez kötik. A legvalószínűbb elmélet szerint I. Rákóczi György volt az építtetője 1630 körül, egyidőben az Ojtozi-szoros várával. Feladata a völgy ellenőrzése és a vámoltatás volt, katonailag jelentéktelen volt. A várból egy lőréses völgyzáró fal futott le a Tatrosig. A vár romjai ma is láthatók mintegy 923 m magasságban, az Áldomásfeje és az Áldomásmező határhavas közelében, a történelmi határ vonalában.

Egy 1677-es összeírás szerint 2 székely fegyveres őr volt Ghemes várában békeidőben.

Egy 1701. április 14-én felvett jegytőkönyv említi Gyimes várát, ahol a Brassóból kirendelt muskétások hatalmaskodásokat követtek el. 1704-ben a labanc oldalon lévő hadak közül 100 katona a gyimesi szoros őrizetére volt rendelve. 1741-ben a gyimesi sáncokat említik.

A 18. század közepén a völgy védelmét korszerűsítették, a vár romjaiból annak helyén építették fel a Blockhaust.

1866-ban Kővári László Erdély történelmi emlékeit bemutató munkájában a kövekező ismertetőt írta róla: "Gyimes vára
A gyimesi szoros Csikból vezet Moldovába Szépviztől, melyhez e szoros mintegy hat óra távolságra esik, hová 1843-tól törtött út vezet.
Mint csaknem minden utszorosban, ugy itt is vár volt, melynek megszemlélésére 1687. jul, 4-én a balásfalvi táborban tartott gyülésből biztosokat rendeltek.
Jelenleg a vár nem létezik. E szoros minden erőde egy commandóház, ami egy kőszikla csucsra épült, s melyhez 143 lépcső fedett járda vezet, - s egy őrház az út mellett, mely lőrésekkel van ellátva."

1868-ban Orbán Balázs is írt a várról: "A kőcsúcstól éles sziklagerinc nyúlik le egészen a Tatros völgyéig, ennek – a völgyet összeszorító – magas meredek előfokán van egy szép fekvésű erőd (Blockhaus), mely feltehetőleg a régi Gyimes vára helyén fekszik, s annak romjaiból épült. Ezen erődhöz 134 lépés fedett folyosó vezet oly meredeken, hogy gyalog is nagy fáradsággal lehet oda feljutni, s mégis 1789-ben fel- és lelovagolt azon egy Lacz András nevű székely huszár."

Egy 1914-ben készült fénykép szerint a Blockhaus már romos, de még állt a völgyzáró fal, azt csak később bontották le és építették meg a ma is látható lépcsőt (galéria).

Az MTI 2015-ben a következő hírről tudósított: "Gyimesbükkön közadakozásból készülnek újraépíteni azt a Rákóczi-vár néven ismert őrtornyot, amely mintegy háromszáz éven át szolgálta a történelmi Erdély és Moldva határán a gyimesi kereskedelmi útvonal felügyeletét."


Források: Vokfori László: Székelyföld keleti átjárói és szorosai (2009); Kiss Gábor: Erdélyi várak, várkastélyok (1990); Kővári László: Erdély régiségei és történelmi emlékei (1866); Székelyföldi Legendás Várak;

A légifotókat a Magyar Várarchívum Alapítvány bocsátotta rendelkezésünkre.

A rekonstrukciós rajzokat a Pazirik Kft. bocsátotta rendelkezésünkre.

Megközelítése

A 30. számú őrház mellől indul a lépcső a vár romjaihoz.

Szélesség: N - 46°33'19.7"
Hosszúság: E - 26°06'34.3"