Kincsesbánya Vaskapu

Kincsesbánya Vaskapu

Árpád-kori várhely

Székesfehérvártól 20 km-re északnyugatra, Kincsesbánya határában két középkori várhely is található egymástól pár száz méterre a völgy két oldalán: Kincsesbánya Kopasz-hegy és Kincsesbánya Vaskapu.

A kutatók által Vaskapu várnak elnevezett erősség a fehérvárcsurgói víztározótól délre kb. 3-400 méterre, a Vontató-hegy egy kisebb, 160 m magas teraszán található. A vár építésének kora, építtetője nem ismert. A terület a Csák nemzetség birtoka volt, amelyet I. Károly 1326-ban csere útján elvett tőlük (a csere oklevelében nem említik ezt a várat). 1997-ben Terei György mérte fel a várhelyet: "A vár tipológiai jegyei alapján és abból a tényből kiindulva hogy a domb aljában Árpád-kori falura utaló leletek kerültek elő, feltételezhetjük, hogy egy 13. századi erődítménnyel állunk szemben. Nagysága, szerkezete, földrajzi elhelyezkedése, az említett településhez való viszonya mindenképpen ezt támasztja alá." Ezt a feltevést támasztja alá a 2023. januári, a Szent István Király Múzeum szakemberei által elvégzett felmérés során talált leletek is: IV. Béla ezüst dénárjai, törött buzogányfej, késő Árpád-kori cseréptöredékek.

Ásatás a várnál még nem volt, így csak az 1997-es felmérés mutatja be a várat. A kb. 30-40 méter átmérőjű védett területet a keleti oldal kivételével árokkal választották le a hegytől, de a keleti oldalán is van egy kisebb plató, ami szintén lehetett árok is, csak feltöltődött. Az árok belső oldalán kb. 70 cm. falvastagságú kőfal futott végig, amely erősen lepusztult, és 2023-ban már csak csekély nyomai láthatók a földfelszínen. A vár nyugati részén a körítő falból kiugró épület/torony/elővár (?) kőfalának nyoma figyelhető meg. A vár közepén egy kb. 11,5 - 14 méterátmérőjű torony falazata lapul a föld alatt. Falvastagsága kb. 1,4 méter lehetett. Pontosabb adatokat csak egy feltáró ásatás hozhat.


Források: Terei György – Nováki Gyula – Mráv Zsolt – Feld István – Sárközy Sebestyén: Fejér megye várai az őskortól a kuruc korig (2011);

Megközelítése

Kincsesbánya Vaskapu megközelítése.

A térképen jelzett ponton egy kis pihenő van az út mellett, Itt lehet parkolni. Innen nem messze egy földút vezet az erdőbe, ezt kell követni egészen addig, amíg jobb felől egy rozzant kerítéshez nem érünk. Itt jobbra letérve az erdőbe, a kerítés nyomvonalát követve érünk a várhelyhez. Kb. 4-500 méter séta.

Szélesség: N - 47°16'27.9"
Hosszúság: E - 18°15'28.3"