Alsómicsinye Beniczky várkastély

Alsómicsinye Beniczky várkastély

Kaštieľ Dolná Mičiná

Alsómicsinye (Dolná Mičiná) Besztecebányától délkeletre, kb. 10 km-re található. A falu feletti dombon egy elhagyatott, romos várkastély árválkodik.

Az alsómicsinyei várkastélyt 1667-ben Beniczky Tamás zólyomi alispán és felesége, Meerwaldt Katalin építette. A kastélyban volt egy kandalló, amelyen kettejük neve és címere szerepel. A szabályos négyszög formájú, szimmetrikus elrendezést mutató várkastélyt négy sarkán kerek tornyok erősítik, az alsó részükön kulcslyuk lőrésekkel. A várkastély csapóhidas bejárata a mostani első emeleten található, kétoldalán kulcslyuk lőrésekkel. Felette az 1667-es évszám látható. Könyöki János 1889-es felmérésében az szerepel, hogy a várkastélynak volt külső fala is, amelyet azonban elbontottak és gazdasági épületeket emeltek belőlük. Érdekessége az épületnek, hogy belső lépcsőházban is van lőrés, ahonnan az esetleges behatolókat lehetett támadni.

Itt született Beniczky Lajos 48-as honvédezredes, kormánybiztos, az 1848–49-es szabadságharc utáni magyar függetlenségi szervezkedések egyik motorja. A várkastély a Beniczky családé maradt egészen az 1900-as évek kezdetéig, majd Badinyi Lajos birtokolta.

Divald Károly 1911-ben ezt írta róla: "A XVIII. század végén ez a kastély új Mansarde-tetőtkapott, ablakait is átalakították; mindazonáltal így is egyik legérdekesebb felsőmagyarországi renesszánsz épületünk. A kastély hegy és halmos vidéken, magas domb tetején épült, derékszögű négyszög alapján, sarkain hengeres bástyatornyokkal, hátsó homlokzata közepén erőteljesen kiugró négy szögletes lépcsőtoronnyal. A domb alján tovakígyózó út felé néző homlokzaton, a két sarokbástya között, barátságos hatású, kétkarú nyílt árkádos lépcső vezet az ajtóhoz, amely mellett kétfelől azonban lőrések ásítanak az árkádok hátsó falában. A lépcső felett az emeleten toszkán szabású pilléreken nyugvó derűs hatású loggia nyílik s hogy itt a csillagos, de hűvös nyári estéken is kellemes pihenés essék, az emeleti nyílt folyosó baloldali sarkában díszes kandalló van, amelynek párkánya csavarttörzsű, szőlőlombos oszlopokon nyugszik s a melynek ormát a kastély építtetőjének és feleségének: Beniczky Tamás zólyomi alispán és a besztercebányai patrícius családból származó Mervald Katalin domborművű címere díszíti. Hogy a kastélyt, amelynek egyik emeleti bástyaszobájában erősen bemeszelt állapotban ugyan, az eredeti stukkó-díszítésű mennyezet is fennmaradt, Beniczky Tamás alapjain kezdve újonnan építette, ezt a földszinti bejáratához vezető lépcső falazott mellvédén a következő kőbe vésett nagy betűs felirat bizonyítja: Hoc castellum ex fundamento F. C. G. D. Thomas Beniczky de Miczinia cum consorte sua G. D. Catharina Mervald 1667." Ez a felirat ma már nem látható (2022).

A castellum a második világháború alatt súlyosan megsérült. Az 1970-es évek közepén a szlovák műemlékesek helyre hozatták, majd a 1990-es években újabb renováláson esett át. Napjainkban (2022) nem látogatható, romos, omladozik. Kizárólag saját felelősségre látogatható (de megéri).


Források: Mikó Árpád - Verő Mária - Jávor Anna szerk.: Mátyás király öröksége, Késő reneszánsz művészet Magyarországon (16–17. század) (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai 2008/3); Váliné Pogány Jolán szerk.: Az örökség hagyományozása Könyöki József műemlékfelmérései 1869-1890 (Forráskiadványok Budapest, 2000); Divald Kornél: A reneszánsz építészet Zólyom vármegyében (Művészet, 1911);

Megközelítése

Alsómicsinye Beniczky várkastély megközelítése.

Alómicsinye felett a dombon található. Egészen a kastély mögé fel lehet menni autóval, onnan 2-3 perc séta a benőtt ösvényen a romos épületig.

Szélesség: N - 48°40'20.0"
Hosszúság: E - 19°13'25.6"